Psicologia

Psicologia clínica, psicoteràpia, ansietat i estrès, depressió, trastorns alimentaris, dificultats d'aprenentatge escolar i trastorns de personalitat.

Què és?


La psicologia és la ciència que estudia el comportament humà, conjuntament amb la seva manera de pensar i de viure les emocions. 

Què fa el/la psicòleg/loga?


El psicòleg/loga és aquell que ajuda a entendre a la persona perquè pensa com pensa, sent com sent i actua como actua. El professional de la psicologia connecta el factors biològics, cognitius, emocionals, socials i de l’entorn per poder entendre què és el que està afectant a la persona. Mitjançant la conversa i altres recursos, dota d'estratègies per poder canviar i/o millorar aquells aspectes que dificulten el nostre dia a dia i les nostres interaccions socials.

Quines alteracions podem atendre?

Infants

 • Alteracions de l’estat d’ànim ( depressió, autoconcepte, adaptació als canvis, processos de dol, pors,  estrès, fòbies…)

 • Alteracions en l'aprenentatge (dificultats en l’aprenentatge, dificultats atencionals, estimulació funcions cognitives, orientació escolar i professional, hàbits d’estudi, baixa motivació, estratègies d’aprenentatge.)

 • Alteracions del neurodesenvolupament (Trastorn de l’Espectre Autista TEA, trastorn d’Atenció/Hiperactivitat TDAH, trastorns de comunicació, atenció i estimulació precoç, enuresis infantil...).

Famílies i parella

 • Teràpia de parella (gelós, desacords, discussions, processos de separació, dificultats en la comunicació…)

 • Escola de pares infants i adolescents (establiment de rutines, límits, manca de comunicació amb l’adolescent, en un context grupal o individual).

 • Dificultats en la criança (dubtes, inseguretats, diversitat d’opinions, manca d’una línia comuna, primera parentalitat)

 • Nadons i infants d'alta demanda (hiperexigencia, manca de la tolerància a la frustració, hiperdemanda de la família, alta sensibilitat emocional.) 

Adults

 • Alteracions de l’estat d’ànim i la personalitat (dol, depressió, obsessions, inseguretats, Trastorns de l’ansietat, estrès, autoconcepte)

 • Alteracions en les relacions (dificultat en relacions amb els altres, timidesa, habilitats socials, dependència emocional, dificultats en les relacions laborals. )

 • Estimulació neuropsicològica (demències, deteriorament cognitiu,)

 • Assessorament personal (millora personal, dificultats laborals, autoconcepte, autoconeixement)

Com ho fem?


Es tracta d’una entrevista amb totes les persones implicades en el cas i així poder veure de quina manera els símptomes estan alterant la vida de la persona i de les que conviuen amb ell/a.

Si és necessari, s’administren proves psicomètriques i es retorna tota aquesta informació mitjançant un informe, que a la vegada, explica el tractament a seguir.

Aclarits els dubtes i amb totes les parts en acord, iniciem el tractament amb periodicitat setmanal o quinzenal. Les sessions poden durar entre 30 i 45 minuts cada sessió, depenent del cas.

Ens coordinem amb tots els especialistes implicats que intervenen en el cas: escola, CDIAP, EAP, CSMIJ… Pel que fa a la familia, retornem tota la informació necessària i ens reunim cada vegada que hi ha un canvi d’objectiu o de tractament.

 • Sessions individuals i sessions familiars perquè tots els membres puguin participar de la solució i sentir que estan contribuint a la millora.
 • Procurar que la persona sigui un agent actiu del procés, donant-li estratègies que haurà d’anar practicant a casa en el seu dia a dia.
 • Treballar a través d’eines més creatives com el joc simbòlic, l’art o els jocs de taula.
 • Treballar de manera multidisciplinar amb tots els serveis que ofereix el nostre centre: logopèdia, fisioteràpia...
 • Dur a terme sessions on-line, per donar continuïtat als tractaments i adaptar-nos a la nova situació.

Frases del carrer


“El dia a dia em supera!

No faig més que repetir les coses als meus fills…

Ho intento, però no puc concentrar-me!

Sembla que no parlem el mateix idioma!

No em sento capaç de fer el que em proposo…

Vull aprendre a estimar millor.