Logopedia

Prevenció, avaluació, diagnosis i tractaments pels trastorns de la comunicació humana.

Què és?


La logopèdia és l’especialitat sanitària que engloba l’estudi, la prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns de la comunicació humana.

Què fa un logopeda?


El logopeda és el professional sanitari especialitzat en atendre les dificultats en la comunicació humana.

Rehabilita les funcions alterades i ofereix al pacient estratègies i ús de les seves habilitats, per utilitzar-les de manera funcional en la seva vida diària.

Quines alteracions podem atendre?

 • Alteracions de la parla: retards de parla, dislàlies, disfèmies i disglòsies.

 • Alteracions del llenguatge: retards del llenguatge, trastorns del llenguatge.

 • Alteracions en l’aprenentatge de la lectoescriptura: dislèxies, disgrafies, discalculies.

 • Alteracions de l’audició: hipoacusies

 • Alteracions de la veu: disfonies, paràlisis laríngeas i educació de la veu.

 • Alteracions de les funcions orofacials i deglutòries: dificultats articulatories, deglucions atípiques.

 • Alteracions neurològiques: afàsies, disàrtries, demències.

Com ho fem?


Realitzem el tractament específic segons l’alteració, la persona i el seu entorn.

Es tracta d’una entrevista per coneixeus i recollir tota l’informació necessària.

Es valora la situació i en el cas que sigui necessari s’administren les proves pertinents i es planteja l’orientació de tractament.

Un cop us hem explicat el pla de tractament iniciem les sessions, que poden ser generalment un o dos cops a la setmana i poden durar entre 30 i 45 minuts cada sessió. Informem en tot moment a les famílies.

Cada 6 mesos aproximadament avaluem al pacient i ens coordinem a les resta de professionals (tutors d’escola, EAP, odontòlegs, otorrinos..)

 • Empoderar a les famílies com a cooterapeutes i oferir pautes pel seu dia a dia.
 • Donar tasques per fer a casa i així integrar i generalitzar el tractament el més aviat possible.
 • Oferir el treball en parelles si veiem que pot ser positiu.
 • Fer combinacions de teràpies del nostre centre per millorar l’estat general del pacient.
 • Dur a terme sessions on-line, per donar continuïtat als tractaments i adaptar-nos a la nova situació.

Frases del carrer


“Em quedo disfònic!”

“Tinc deglució atípica!”

“Em costa llegir!”

El meu fill parla poc.

No em surten les paraules.

Em costa empassar.

Sento dificultats per comunicar-me.